Kariavau su šešėliaisSapnuota: 2016-03-02

[S a p n u o t o j a s   k o m e n t a r o   n e p a r a š ė]

 | Košmaras sapnuose

Sapnas kažkiek buvo košmariškas, nors šiaip labai drąsiai mojavau su kardu, nors kraujo nemačiau. Taigi buvo taip :)

Ėjau kažkokia geltona pieva, kaip staiga sutemo ir atsirado daug medžių ir tolimi šešėliai o po kojomis mėtėsi labai daug ginklų bei kardų. Iš pradžių pasiėmiau tokį mažiuką pistoletą, pavarčiau rankose ir numečiau ir pasiėmiau ilgą tokį šautuvą, kurio gale buvo peilis. Bet irgi pavarčiau ir numečiau, tada pasiėmiau kardą ir jis man patiko, buvo toks blizgantis, geležtėje atsispindėjo saulė, nors aplinkui buvo tokia prieblanda.

Ir staiga iš po medžio išlindo kažkoks gauruotas šešėlis, pradėjo sėlinti link manęs, kai visai priėjo, aš pakėliau kardą ir tą šešėlį perjoviau per pusę. Atsisukau atgal, ir mačiau kaip nuskrido tolyn jau du šešėliai. Atsisukus pamačiau daug tų šešėlių, atrodė kad jie norėtų kad aš juos dalinčiau per pusę. Ir toks garsas - lygtais kaip ir švilpimas kartu su muzika, lygtais kažkas grotų pianinu - panaši muzika į pianino.

Taip aš mojuojama kardu praėjau mišką ir priėjau ar tai vandenyną ar tai didelį ežerą, matėsi tik vanduo. Pagarsėjo švilpimas ir aš atsisukau atgal o ten irgi vanduo. Staiga pradėjau smukti į vandenį, kai vanduo pasiekė smakrą staiga prabudau..

-------------------------------

S a v i j a u t a  p r a b u d u s: Atsikėliau išsigandus :(

Inga


-------------------------------

L a i m o s  k o m e n t a r a s  »  A i š k i n a n t i s  rekomenduoju dirstelti Laimos sapnininko reikšmes: vanduo | ginklas | kardas | šešėliai | švilpimas |